Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

TERMS OF SERVICE

Deze website wordt beheerd door YourTechPlug. Gedurende de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar YourTechPlug. YourTechPlug biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn via deze site, aan u, de gebruiker, onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Wanneer u onze website bezoekt en/of iets bij ons koopt, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u in met de volgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "TOS"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels die hierin worden vermeld en/of beschikbaar zijn via hyperlinks. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaars en/of inhoudsproviders zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of enig deel van de website te gebruiken, stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, ga dan niet naar de website of gebruik de Diensten niet. Als deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Elke nieuwe functie of tool die aan het huidige aanbod wordt toegevoegd, is ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden te updaten, te wijzigen of te vervangen.

SECTIE 1 - BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN ONLINE OPSLAG Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid heeft bereikt in de staat of provincie waarin u woont en dat u ons toestemming heeft gegeven om uw minderjarige afhankelijken toestemming te verlenen voor het gebruik van deze site.

U mag onze producten niet voor enig onwettig of ongeautoriseerd doel gebruiken, noch mag u enige wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief, zonder beperking, auteursrechtwetten) tijdens het gebruik van de Service.

U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard verzenden.

Overtreding of schending van enige van de bepalingen zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN Wij behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook de service te weigeren.

U erkent dat Uw Inhoud (behalve creditcardinformatie) ongecodeerd wordt verzonden en (a) kan betrekking hebben op verzending over verschillende netwerken en (b) aanpassingen kunnen vereist zijn om te voldoen aan technische vereisten bij het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie is altijd versleuteld bij verzending over netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website waarmee de Dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De in deze Overeenkomst gebruikte titels zijn slechts ter gemak en zijn niet bedoeld om uw gebruik van de Dienst te beperken of te beperken.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet juist, volledig of up-to-date is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden vertrouwd als enige basis voor beslissingen zonder eerst primaire, meer accurate, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Het gebruik van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen op onze site.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN De prijzen van onze producten zijn onderhevig aan verandering.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of jegens een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

Conclusie van de overeenkomst De presentatie van de producten in de online winkel vormt geen wettelijk bindend aanbod, maar een vrijblijvende online catalogus. Door op de knop "Kopen" te klikken, doet u een aanbod om een aankoopovereenkomst te sluiten. Onmiddellijk na verzending ontvangt u een bevestiging van ontvangst van uw bestelling per geautomatiseerde e-mail. Deze e-mailbevestiging vormt geen aanvaarding van de overeenkomst.

Garantie De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing) Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

Er is alle moeite gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een bepaalde persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht op geval-per-gevalbasis uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van eventuele producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is nietig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, enige dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd. Al onze producten worden rechtstreeks van onze leverancier in China naar de consument verzonden. Eventuele kosten zoals douanerechten, invoerrechten zijn de verantwoordelijkheid van de consument.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE Wij behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen die zijn geplaatst vanuit of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, zullen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u heeft opgegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u doet in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

Voor meer details, zie ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover wij geen controle of autoriteit hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, voorstellingen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband staat met uw gebruik van enig Optioneel Gereedschap van Derden.

Elk gebruik door u van optionele hulpprogramma's die via de Website worden aangeboden, is op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de hulpprogramma's worden aangeboden door de relevante derde partij(en).

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDE LEVERANCIERS Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst, kunnen materiaal bevatten van derden.

Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het controleren of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij garanderen of nemen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het materiaal van derden of websites of enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van enige goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die verband houden met websites van derden. Lees de beleidsregels en praktijken van de derde leverancier zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezorgdheid of vragen over producten van derde leveranciers moeten worden gericht aan de derde leverancier.

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE GEBRUIKERSINZENDINGEN. Als u bepaalde inzendingen (bijv. wedstrijddeelnames) verstuurt of ongevraagde creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verzendt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), stemt u ermee in dat wij de Opmerkingen die u verzendt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium op elk moment zonder beperking. We zijn niet verplicht (1) om Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) enige vergoeding te betalen voor Opmerkingen; of (3) te reageren op Opmerkingen. We hebben het recht, maar niet de verplichting, om alle inhoud die we, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend achten, of die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, te controleren, bewerken of verwijderen.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijke rechten of enige andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten en geen computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of enige gerelateerde website kunnen verstoren. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of een derde partij anderszins misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor al uw opmerkingen en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

Eventuele speciale extra douane-inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet inbegrepen in de prijs en vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE Het verstrekken van persoonlijke informatie via de Winkel is onderhevig aan ons Privacybeleid. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN WEGLATINGEN Af en toe kan onze website of dienst informatie bevatten die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om op elk moment en zonder kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft ingediend) informatie op de Service of een gerelateerde website te wijzigen of bij te werken.

We zijn niet verplicht om informatie op de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Er kan geen opgegeven update- of vernieuwingsdatum worden gebruikt om aan te geven dat informatie op de Service of een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK Naast alle andere verboden die zijn uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de Site of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) aanmoedigen of deelnemen aan enige onwettige activiteit door anderen; (c) enige internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel, wet of lokale verordening schenden; (d) inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of andere schadelijke code uploaden of verzenden die op enigerlei wijze kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren (h) persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen; (i) voor spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of schrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) interfereren met of de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden gebruiken schendt.

SECTIE 13 - GARANTIEUITSCHAKELING; AANSPRAKELIJKHEIDSLIMITATIE We garanderen niet dat het gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment zonder kennisgeving kunnen beëindigen.

U stemt uitdrukkelijk in met het feit dat uw gebruik van de Service of het onvermogen om de Service te gebruiken voor uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die u via de Service worden aangeboden, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) "as is" en "as available" aangeboden voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, inclusief enige impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Service of enige inhoud (of producten) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot het maximale toegestane bedrag door de wet.

SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING U stemt ermee in om YourTechPlug en zijn moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen elke vordering of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden illegaal, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft deze bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de wet, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte als gescheiden beschouwd van deze Gebruiksvoorwaarden, zonder de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen te beïnvloeden.

SECTIE 16 - BEEINDIGING De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten of als u onze website niet langer gebruikt.

Indien naar ons goeddunken blijkt dat u deze Gebruiksvoorwaarden schendt of wij vermoeden dat u enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, kunnen wij ook deze Overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen tot en met de beëindigingsdatum, en/of u kunt de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST Onze nalatigheid om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele beleidslijnen of operationele regels die door ons op deze Site of in verband met de Service worden gepost, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Enige onduidelijkheid bij de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden opgevat tegen de opsteller.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN U kunt te allen tijde de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden bekijken op deze pagina.

We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd als acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE Vragen over de Gebruiksvoorwaarden moeten worden gestuurd naar Info@yourtechplug.nl.